Selecteer een pagina

Historie van het JIDC

Het JIDC is eind 1989 ontstaan uit een groep jonge mensen in de chemie die elkaar op informele wijze wilden ontmoeten. De netwerken die toen bestonden waren veelal gericht op senior management en dus nog ver weg voor de meeste jonge mensen. Daarnaast waren er weinig horizontale contacten tussen leden van de doelgroep.

De doelstelling was vooral; het ontmoeten van jonge mensen uit dezelfde branche in een ontspannen sfeer. Toch was er ook specifieke aandacht voor onderwerpen die een grote aandacht vergen van de gehele industrie, of onderwerpen te bespreken die interessant warenn voor mensen die aan het begin stonden van hun carrière. Hoewel de sfeer ontspannen was werden er wel enkele randvoorwaarden gesteld aan de deelnemers. Men moest werkzaam zijn in de commercie of marketing, rond de 35 jaar oud zijn en de bijeenkomsten moesten worden gefinancierd uit eigen zak.

Op 30 maart 1990 werd in Utrecht het eerste event georganiseerd, deelnemers waren werknemers van DSM, Shell, AKZO, ICI, Transol, Heybroek en Tolson. Later dat jaar waren er nog een aantal bijeenkomsten waarbij soms ook een gastspreker werd uitgenodigd.

Het JIDC was geboren.